Follow

Ekobot meddelar utfall av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

04 May 2022 - 13:55

Den 3 maj 2022 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 för teckning av aktier i EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”). Inga teckningsoptioner utnyttjades.

Varje teckningsoption av serie TO1 berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 22,00 SEK under perioden från och med den 19 april 2022 till och med den 3 maj 2022. Inga teckningsoptioner utnyttjades och därmed emitteras inga nya aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO1.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Ekobot AB
Ekobot develops intelligent solutions for precision agriculture based on artificial intelligence and autonomous mobile robot platforms....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More