Follow

Ekobot inleder en integration mot Saga Robotics robotplattform Thorvald i syfte att accelerera sin marknadsintroduktion 2022

02 December 2021 - 09:00

Ekobot har inlett ett integrationsarbete av sitt patenterade verktygssystem gentemot Saga Robotics robotplattform, Thorvald. Thorvald är en modulbaserad robotplattform som gör att robotar kan byggas med en uppsättning standardiserade moduler. Modulerna är designade för att möjliggöra högkvalitativa robotar som snabbt kan anpassas för en given applikation som i Ekobots fall. Genom att integrera Ekobots patenterade varktygssystem och AI gentemot Thorvald kan Ekobot på ett snabbt och effektivt sätt accelerera sitt utvecklingsarbete och förkorta tiden fram till en marknadsintroduktion.

Erik Jonuks, VD Ekobot kommenterar integrationsarbetet
- Genom samarbetet med Saga Robotics och deras robotplattform kan vi i betydligt större utsträckning fokusera vårt utvecklingsarbete mot kärnan i vår verksamhet, det vill säga vårt verktygssystem och vår AI som styr verktygssystemet. Detta ger oss i sin tur en snabbare väg fram mot marknadsintroduktion av en fullt kommersiell produkt. Att påbörja ett nordiskt samarbete med Saga Robotics känns givetvis extra inspirerande. Saga Robotics är idag ett av världens absolut främsta bolag inom fältrobotik och ett av få bolag som faktiskt kan erbjuda en generisk robotplattform som passar som handen i handsken till Ekobots verktygssystem. Det finns så många synergier mellan oss och Saga Robotics och jag ser fram emot att kunna presentera en ”state of the art robot” inför odligssäsongen 2022. Jag ser också med tillförsikt fram emot att på allvar ta upp konkurrensen mot de största aktörerna i branschen.

Pål Johan From, VD Saga Robotics
– Thorvald är en hårt arbetande pålitlig robot som vi är övertygade om kommer att ge Ekobot den hävstång de behöver för att leverera värde till sina kunder. Thorvald-robotar har framgångsrikt kört mer än 7 300 km med odlare i Norge, Storbritannien, USA och Italien i år, och vi ser fram emot att öka dess fotavtryck både geografiskt och inom fler grödor.

Om integrationsarbetet
Integrationen innebär att utrustning, verktygssystem, kamerasystem och robot optimeras till en anpassad helhet så att robotens arbetsuppgifter löses på bästa sätt. I Ekobots fall handlar integrationen det om att optimera roboten för att helt autonomt kunna utföra mekanisk ogräsrensning.

Om Ekobot
Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se
Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: [email protected] är Bolagets Certified Adviser.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Ekobot AB
Ekobot develops intelligent solutions for precision agriculture based on artificial intelligence and autonomous mobile robot platforms....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More