Follow

BioStock: Ectins läkemedelskandidat ger potentierad anticancereffekt

09 July 2021 - 08:38

En multisjuk patient blev oväntat befriad från sin spridda blåscancer efter behandling mot en tropisk sjukdom. Detta är bakgrunden till att läkemedelsbolaget Ectin Research grundades och patenterade kombinationen av två väldokumenterade läkemedel, som tillsammans potentierar varandras anticancereffekter. För att ta kandidaten till kliniska studier genomför Ectin Research just nu en noteringsemission om 55 Mkr, följt av en börsnotering på Spotlight Stock Market.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/07/ectins-lakemedelskandidat-ger-potentierad-anticancereffekt/

 

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Ectin Research AB
Ectin Research is a pharmaceutical company that is developing the drug candidate MFA-370. In preclinical studies, MFA-370 has shown promising potential in treatment therapy for metastatic bladder cancer and the cancers breast, colorectal and prostate cancers....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More