Follow

BioStock Studio: Ectin Researchs vd om bolagets mål

12 July 2021 - 08:34

Svenska Ectin Research är just nu aktuella med en emission om 55 Mkr i samband med en påföljande notering på Spotlight Stock Market, där man räknar med att första handelsdag blir den 29 juli. Bolaget fokuserar i nuläget på att utveckla sin första kandidat, MFA-370, mot behandling av metastaserad urotelial blåscancer, för att sedan vidga fokus till att omfatta andra cancerindikationer. Vd Anna Sjöblom-Hallén besökte BioStocks studio för att berätta mer om upptäckten bakom Ectin Researchs verksamhet och vägen framåt för bolaget. 

Se intervjun med Ectin Researchs vd Anna Sjöblom-Hallén på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/07/biostock-studio-ectin-researchs-vd-om-bolagets-mal/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se/

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Ectin Research AB
Ectin Research is a pharmaceutical company that is developing the drug candidate MFA-370. In preclinical studies, MFA-370 has shown promising potential in treatment therapy for metastatic bladder cancer and the cancers breast, colorectal and prostate cancers....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More