Follow

Robert Johansson ny CFO i Ecoclime

30 November 2021 - 08:04

Ecoclime Group AB har idag utsett Robert Johansson till ny Chief Financial Officer (CFO).  Han tillträder senast den 1 juni 2022.

Robert kommer närmast från HIFAB, där han har arbetat med strategiska och operativa finansiella frågor. Han har tidigare arbetat inom flera svenska börsbolag och stora internationella koncerner som växt både organiskt och via förvärv. Robert har i de verksamheterna ansvarat för allt från interna processer och rapportering, till förvärvs- och börsrelaterade frågor. Som CFO blir Robert en del av koncernledningen.

 
Marcus Sandlund, vice VD, Ecoclime Group AB:

”Vi mycket glada över att vi lyckats rekrytera Robert. Hans långa erfarenhet såväl strategiskt som operationellt blir en stor tillgång för oss på vår fortsatta tillväxtresa. Viktigt för oss är även att Robert tecknat 100 000 st aktieoptioner i samband med rekryteringen.”
 

Robert Johansson om anställningen i Ecoclime:

”Den resa som Ecoclime har påbörjat är extremt spännande. Att så tydligt kunna skapa värde, både för kundernas ekonomi och för klimatet, är unikt. Jag är övertygad om att min erfarenhet från både större och mindre organisationer som befunnit sig i tillväxt kommer att gynna Ecoclime. För mig är det viktigt att bli en del av bolaget i och med bolagets optionsprogram vilket stärker drivkrafterna för att skapa verkligt värde för samtliga aktieägare.


Marcus Sandlund, vice VD, Ecoclime Group AB:

”Nuvarande CFO Torbjörn Hansson, som nu går in i en annan fas i livet, kommer att vara CFO till dess Robert tillträder. Torbjörn, som är en av grundarna, kommer även fortsättningsvis att vara en stor ägare i Ecoclime och stå till koncernledningens förfogande vid behov”.
 

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
[email protected]
Tfn: 070-537 16 42

Marcus Sandlund, Vice VD
[email protected]
Tfn: 070-088 73 75

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Ecoclime Group AB
Ecoclime is engaged as a supplier of real estate technology for recycling, charging, storing, extracting, and distributing recycled and renewable thermal energy. The solutions offered by the company include indoor climate, circular energy, and building automation....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More