Follow

Rikshem väljer cirkulär energi från Ecoclime Group

22 November 2021 - 10:49

Rikshem AB genomför löpande större energiprojekt i sina fastigheter runt om i Sverige. Målet är att öka driftnetto, spara energi och minska miljöpåverkan. Nu har bolaget valt att teckna ett tvåårigt ramavtal med Ecoclime Groups dotterbolag Evertherm Reenergy Systems AB avseende energientreprenader. 

Det är framförallt de senast årens framgångsrika installationer inom affärsområdet cirkulär energi som banat väg för avtalet. 
 
Peter Bodin, försäljningschef för Cirkulär energi:
 
“Vi har ett antal referensprojekt där resultaten visar tydligt att vi kan öka driftnettot och minska energianvändningen. Rikshem har tagit fasta på detta och vill nu i och med avtalet skapa nya möjligheter för sina fastigheter.”
 
Även om Rikshem avser att teckna avtal med ett flertal aktörer inom energientreprenader runt om i landet är Ecoclime Groups affärsområdeschef och vice VD Marcus Sandlund förväntansfull:
 
“Vår lösning för återvinning av värmeenergi i spillvatten är helt unik och erbjuder överlägsen besparingspotential i jämförelse med konventionell teknik. Det bekräftades inte minst av Nordic Energy Audits rapport förra året. Vi känner oss därmed trygga i att jämföras med andra energibesparingsåtgärder.”
 
Avtalet har tecknats idag och löper två år framåt med möjlighet för Rikshem att förlänga det upp till totalt 4 år. 
 
Rikshem är ett av Sveriges största privata bostadsbolag. De erbjuder bostäder och samfällighetsfastigheter i Uppsala, Storstockholm, Helsingborg, Norrköping, Östersund, Umeå, Västerås, Luleå, Kalmar, Halmstad, Malmö, Ale, Nyköping, Jönköping och Linköping.

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Sandlund, Vice VD och affärsområdeschef Cirkulär Energi
[email protected]
Tfn: 070-088 73 75

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Ecoclime Group AB
Ecoclime is engaged as a supplier of real estate technology for recycling, charging, storing, extracting, and distributing recycled and renewable thermal energy. The solutions offered by the company include indoor climate, circular energy, and building automation....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More