Follow

Ecoclime medverkar i panelen vid investerarevent med 1000 investerare

15 November 2021 - 08:30

I kväll kl 18.00 medverkar Ecoclimes ViceVD Marcus Sandlund Ecoclime, i panelen vid Börsvärldens stora investerarevent som är fullsatt med 1000-talet deltagare i publiken. Eventet är startskottet för Börsvärldens investerarnätverk med 16 000 Investerare. Ecoclime medverkar i rollen som ett av de ledande globala företagen med proptech för energieffektisering av fastigheter och industrier.

Marcus Sandlund om sin medverkan vid eventet:

”Vi kommer att fokusera vår medverkan i panelen på de drivkrafter som nu råder kopplat till ESG i  marknaden för energi- och hållbara investeringar. Hur påverkar exempelvis EU:s Green Deal, Taxonomin, FN:s klimatmål, konkreta regulatoriska- och incitamentsmässiga styrmedel energiomställningen och hur påverkar dessa drivkrafter vår accelererade tillväxt och internationalisering? Jag hoppas på spännande diskussioner och en ökad förståelse för utmaningarna och möjligheterna i den nödvändiga energiomställningen för fastighetsbranschen.”

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Sandlund, Vice VD
[email protected]
Tfn: 070-088 73 75

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Ecoclime Group AB
Ecoclime is engaged as a supplier of real estate technology for recycling, charging, storing, extracting, and distributing recycled and renewable thermal energy. The solutions offered by the company include indoor climate, circular energy, and building automation....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More