Follow

Ecoclime förvärvar det svenska elproduktbolaget Miljöbelysning. Passerar 100 medarbetare.

14 January 2022 - 08:44

Ecoclime utvidgar och stärker sin position på marknaden för energieffektivisering genom att den 1 februari förvärva samtliga aktier i det Täbybaserade Miljöbelysning Sweden AB som ägs av Incusci Holding AB. Miljöbelysning som varit DI Gasell de senaste tre åren omsatte 52,5 MSEK år 2020 med en prognos 2021 om 70 MSEK och ett rörelseresultat om 7,8 MSEK.

Miljöbelysning utvecklar och tillhandahåller elprodukter och mjukvara som ger effektivare energinyttjande i fastighetsbranschen som minskar klimatpåverkan.

Förvärvet av aktierna sker kontant till priset av balansräkningens tillgångar motsvarande cirka 13 % av Ecoclimes kassa och genom en riktad nyemission av B-aktier som ger en utspädning för Ecoclimes aktieägare om cirka 1,75 %. Förvärvet bedöms omedelbart resultera i en ökning av vinst per aktie i Ecoclime. Konsolidering sker från förvärvsdatum. Förvärvet innebär även att Ecoclime nu passerar 100 medarbetare i organisationen.

Efter förvärvet når Ecoclime en årlig nettoomsättning om cirka 290 MSEK och en EBITDA om 24 MSEK proforma räknat rullande tolv månader från 1 februari 2022.

Miljöbelysning har på kort tid sedan starten 2012 och via sin snabba organiska tillväxt från 2015 blivit ledande i sina produktnischer inom den svenska bostadsrättsmarknaden. Främst genom sina flexibla installationer av egna modulära LED-belysningar, kompatibla elbilsladdare och drivna säljorganisation, med över 4000 kunder.

”Ecoclime för kontinuerligt samtal med olika företag i hela Sverige. Idag gör vi vårt första förvärv på produktsidan inom LED-belysning och elbilsladdteknik. Ett förvärv som grundas på våra kriterier, där Miljöbelysning passar utmärkt. Det gläder mig mycket att få hälsa familjen Incusci och sina 33 medarbetare varmt välkomna till Ecoclime. Ett samgående som baseras på flera synergier. Säljaren genom Gabriella och Leo Incusci kvarstår inom Miljöbelysning i nuvarande roller. De kommer även att ingå i nya roller i Ecoclimes affärsorganisation”, säger Lennart Olofsson.


Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-14 08:44 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
[email protected]
telefon: 070-537 16 42

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Ecoclime Group AB
Ecoclime is engaged as a supplier of real estate technology for recycling, charging, storing, extracting, and distributing recycled and renewable thermal energy. The solutions offered by the company include indoor climate, circular energy, and building automation....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More