Follow

Analysguiden: Statligt investeringsstöd lär stärka efterfrågan

19 November 2021 - 09:47

Under tredje kvartalet ökade orderingången på Ecoclimes Evertherm-system kraftigt. Analysguiden bedömer att ett nytt statligt stöd kommer att stärka efterfrågan ytterligare under de närmaste åren.

Ännu ett kvartal präglat av investeringar i tillväxt
Under tredje kvartalet var Ecoclimes omsättning i princip oförändrad i årstakt vid knappt 27 miljoner kronor. De förvärvade installationsverksamheterna tyngde liksom ett försenat projekt inom automationsverksamheten. Rörelseresultatet (ebit) försämrades till -7,9 miljoner kronor (0,0), drivet av ökade kostnader för tillväxtsatsningar inom framför allt Evertherm, Ecoclimes unika lösning för återvinning av energi ur spillvatten. Bådar gott för kommande kvartal gör dock den kraftigt ökade orderingången på Evertherm-system vid 11,3 miljoner under tredje kvartalet. Det motsvarar en ökning med hela 41 procent jämfört med andra kvartalet och då är det tredje kvartalet normalt sett ett lugnare kvartal.

Evertherm gynnas av statligt stöd från 1 oktober
1 oktober trädde nytt statligt stöd rörande energieffektivisering i flerbostadshus i kraft. Stödet uppgår till drygt 4 miljarder kronor och riktar sig till såväl fastighetsägare som äger hyresrätter som bostadsrättsföreningar. Stödet ges till projekt som förbättrar en byggnads energiprestanda med minst 20 procent och här lär Ecoclimes Evertherm-lösning vara ett högintressant alternativ för många fastighetsägare. I slutet av september fick Ecoclime en Evertherm-order från fastighetsbolaget Victoria Park värd 4 miljoner kronor rörande tre äldre hyresfastigheter. Mycket talar för att det statliga stödet kommer att leda till betydligt fler sådana affärer de närmaste åren och en kraftig medvind för Ecoclime och bolagets Evertherm-lösning. De höga elpriserna och den heta klimatdebatten spelar också Ecoclime i händerna.

Långsiktigt tillväxtcase – upprepar riktkurs 20 kronor
Även om Ecoclime i de redovisade siffrorna inte infriat förväntningarna under 2021 är vår bild att bolaget under året i många avseenden lagt grunden för en spännande långsiktig tillväxtresa. Bolaget håller redan på att investera i kraftigt ökad produktionskapacitet för Evertherm, och den kraftigt ökade orderingången, om än från låga nivåer, bådar gott. Efterfrågan lär gynnas kraftigt av det statliga stödprogrammet, där en parallell kan dras till betydelsen statliga subventioner haft historiskt för värmepumpsbolaget Nibe på flera marknader. Den låga organiska tillväxten under 2021 i kombination med långa ledtider gör att vi sänker våra prognoser. Ecoclimes starka balansräkning gör dock att bolaget står stabilt och på lång sikt består vår bild av Ecoclime som ett högintressant tillväxtcase. Riktkursen på 20 kronor upprepas.

Läs hela analysen.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Ecoclime Group AB
Ecoclime is engaged as a supplier of real estate technology for recycling, charging, storing, extracting, and distributing recycled and renewable thermal energy. The solutions offered by the company include indoor climate, circular energy, and building automation....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More