Follow

Aktieoptionsprogram i Ecoclime Group AB fulltecknat

29 December 2021 - 08:19

Ecoclimes aktieoptionsprogram för personal och styrelsen om totalt 1 500 000 aktieoptioner som beslutades av årets bolagsstämma som därefter hållits öppet under året har fulltecknats. Aktieoptionerna har främst tecknats av anställd personal och även nyttjats vid rekrytering av nyckelpersoner. Hela personalvolymen om 1 000 000 aktieoptioner har tecknats av personalen och avtalats med nyckelpersoner som börjar sina anställningar under första halvåret 2022. Tillsammans med styrelsens aktieoptions-program som meddelats tidigare, innebär det att samtliga aktieoptioner har tecknats. 

Optionerna har tecknats till en kurs om 2,90 kr/st med en lösenkurs 2024 om 21,67 baserat på två av varandra oberoende Black & Scholes värderingar.  Löptiden för aktieoptionerna är 3 år och teckningsperioden för aktierna är från den 1 november 2024 med förfallodag den 31 december 2024.

Torbjörn Hansson, CFO 
Tel: +46 70 517 53 29
Epost: [email protected]

Lennart Olofsson, VD
Tel: +46 70 537 16 42      
Epost: [email protected]             

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Ecoclime Group AB
Ecoclime is engaged as a supplier of real estate technology for recycling, charging, storing, extracting, and distributing recycled and renewable thermal energy. The solutions offered by the company include indoor climate, circular energy, and building automation....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More