Follow

Kommuniké konvertering av TJ Junior AB

20 August 2021 - 19:00

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har genom konvertering av konvertibelt lån utgivit 750 000 aktier à 2 kronor per aktie till TJ Junior AB.

Bakgrund: i mars 2021 riktades ett konvertibelt lån om 1,5 mkr till TJ Junior med villkor att kunna konverteras till 2 kronor per aktie senast i augusti 2021. Parterna har nu valt att genomföra denna konvertering. Styrelsens beslut är fattat med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 juni 2021.

Antal aktier efter konvertering blir 8 131 729 st. Aktiekapitalet ökas med 52 500 kronor från 516 721,03 till 569 221,03 kronor. 

 

För mer information vänligen kontakta:

Håkan Gustafsson, styrelseordförande
Tel: +46702600035
E-mail: hakan.gustafsson99@telia.com

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 19:00 CEST.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm.  För mer information besök www.domeenergy.com .

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Dome Energy AB
Dome Energy and its subsidiaries is an independent oil & gas company. It is focused on the development and production of existing oil and gas assets onshore in the United States. The company's projects include Texas - Orange Field, Texas -Concord Dome, Kentucky - KYTX and Illinois Basin....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More