Follow

Dome Energy AB-Uppdatering kring tänkt apportförvärv av First Hotels International AS, Oslo

16 June 2021 - 10:10

Som förut meddelats ingick Dome Energy den 12 mars 2021 ett LOI med ägarna till First Hotels International AS om ett förvärv varvid dessa skulle äga cirka 80% av Dome efter apportemission. First äger varumärket och franchiserättigheterna till 33 hotell i Norden varav 29 i Sverige. Dome meddelade att man avsåg att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om förvärv.

Affären villkorades av att årsbokslut för 2020 ska upprättas och revideras i bägge bolag samt att en legal Due Diligence görs. First har arbetat vidare med att få struktur på verksamheten efter pandemin. Parallellt har underliggande verksamhet utvecklats åt rätt håll. Tidigare stängda hotell har öppnats och beläggningen närmar sig nivåerna före pandemin. First samtalar också med flera operatörer om att etablera nya First Hotel i Sverige och Norge.

Affären är villkorad av att Nasdaq First North ger sitt godkännande. Arbetet med att färdigställa av börsen efterfrågad dokumentation pågår och Dome räknar med att kunna lämna in en noteringsansökan till börsen under sommaren.    

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Gustafsson, styrelseordförande

Tel: +46702600035
E-mail: hakan.gustafsson99@telia.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 juni 2021 kl. 10:10 CEST.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm.  För mer information besök www.domeenergy.com .

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Dome Energy AB
Dome Energy and its subsidiaries is an independent oil & gas company. It is focused on the development and production of existing oil and gas assets onshore in the United States. The company's projects include Texas - Orange Field, Texas -Concord Dome, Kentucky - KYTX and Illinois Basin....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More