Follow

dLab tecknar ett MOU med Belgiska Ampacimon

03 May 2022 - 09:00

Lund 2022-05-03

Dlaboratory Sweden AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med Belgiska Ampacimon med syfte att utvärdera synergieffekter och skapa ett gemensamt erbjudande mot elnätsbolag för kraftfullare möjligheter att dels arbeta med förebyggande åtgärder, dels effektivare hantering av störningar i elnätet.

Ampacimon är ett belgiskt bolag som bildas 2010, och precis som dLab sprunget ur marknadsnära forskning inom energisektorn. Ampacimon fokuserar på att både mäta elektriska störningar i elnätet och andra parametrar kopplat till själva infrastrukturen. Företaget har kontor etablerade i USA, Spanien samt Belgien.

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Winberg, COO dLab, Tel: 076-3248948, [email protected]

Om Dlaboratory Sweden AB (publ) - https://dlaboratory.com

Dlaboratory Sweden AB (publ) är en cleantech grupp som erbjuder en intelligent digital plattform som skapar förutsättningar för energisektorn att bidra till framtidens hållbara samhälle. Genom intelligent analys av elnätet och förutsättningar för datadrivna beslut, skapas möjligheter till ett moderniserat arbetssätt och ett mer motståndskraftigt elnät. dLabs kommersiella verksamhet startade 2015 och bolaget har sitt säte i Lund.

Bolagets aktie (DLAB) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Dlaboratory Sweden AB
Dlaboratory Sweden AB is an energy technology company. It is engaged in offering an intelligent analytics service to help build the future electrical grid....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More