Follow

BioStock Investor Pitch: Dicot

18 January 2023 - 08:45

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 för behandling av erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen med LIB-01 är att kunna erbjuda de över 500 miljoner män som lider av erektionssvikt och tidig utlösning ett potensmedel med längre verkningstid och färre biverkningar jämfört med de läkemedel som finns på marknaden i dag. Efter lovande prekliniska data ska nu nästa stora steg i utvecklingen tas, kliniska fas I-studier. Bolaget genomför just nu en unitemission om initialt cirka 55 Mkr för att finansiera detta viktiga steg.

Se hela presentationen på biostock.se:

https://www.biostock.se/2023/01/biostock-investor-pitch-dicot/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Dicot AB
Dicot is a pharmaceutical company with focus on the development of pharmaceuticals for the treatment of various sexual dysfunctions. The products are sold under various trademarks, and primarily treat erection problems among men. The main substance is formed from libiguin, a substance from the root of a particular tree found on Madagascar....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More