Follow

Diagonal Bio AB tillkännager initial detektionsgräns (LoD) för Panviral i linje med PCR standard

08 December 2022 - 17:49

Diagonal Bio AB (”Diagonal” or ”the Company”) (Nasdaq Stockholm First North: DIABIO) meddelar idag att bolaget fastställt den initiala detektionsgränsen (LoD) för Panviral-systemet för att detektera syntetisk influensa A RNA och att den är i linje med PCR-baserade teknologier.

Diagonal har under sista kvartalet 2022 fortsatt att förbättra Panviral-plattformens initiala detektionsgräns (LoD), definierad som den lägsta koncentrationen av en analyt  som kan upptäckas i ett prov, till exempel ett virus.

Diagonal presenterar idag nya testresultat för Panviral-systemets LoD för detektion av syntetisk influensa RNA. Testet utfördes med den senaste versionen av Panviral ämnad för forskningsändamål (Instrument for Research Use Only, RUO) samt Cartridge och ReactionMix som är designade för att förstärka en genetisk markör från Influensa A (IAV). Testet genomfördes med syntetiska RNA-prover.  

Testresultatet i korthet:

  • LoD för den specifika studien där 20 replikationer av Panviral-analysen genomfördes var 50 kopior av syntetisk RNA-molekyl per reaktion (eller 1 kopia/µL) vilket är i linje med de Gold Standard RT-qPCR-baserade metoder (se not 1 och 2 i slutet av pressmeddelandet).
  • Genomsnittlig tid till positiv (Detection Time, DT) för de 20 replikaten var < 14 minuter. Alla prover upptäcktes som positiva (100 procent korrekt).

LoD är ett viktigt mått för så tidig diagnos som möjligt av infektionssjukdomar, till exempel då patienten bara har en liten virusmängd i kroppen. Tidig diagnos möjliggör snabbare behandling, färre komplikationer och kan minska spridningen av en infektionssjukdom. LoD:n från vår in house-studie är i linje med de PCR-baserade teknologier som för närvarande anses vara högsta standard inom in vitro-diagnostiken. Vi är mycket nöjda med de initiala resultaten, vilka överensstämmer med våra förväntningar. Den genomsnittliga DT:n som uppnåddes vid detta låga kopiaantal av syntetisk IAV RNA markerar styrkan hos Panviral vad gäller att leverera snabba diagnoser även vid mycket låg virusmängd. Vi kommer att fortsätta optimeringen och insamlingen av data för att stärka resultaten relaterade til prestandan hos Panviral-systemet,” säger Jack Egelund Madsen, VD, Diagonal Bio AB.

För ytterligare information om Diagonal Bio AB, vänliga kontakta
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com
Hemsida: www.diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Diagonal Bio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2022.

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolagets vision är att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.

  1. Shu B, Kirby MKK, Davis WG, Warnes C, Liddell J, Liu J, et al. Multiplex real-time reverse transcription PCR for influenza A virus, influenza B virus, and severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Emerg Infect Dis. 2021 July.
  2. Bukasov R, Dossym D, Filchakova O. Detection of RNA viruses from influenza and HIV to Ebola and SARS-CoV-2: a review. Anal Method
Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Diagonal Bio AB
Diagonal Bio is developing a diagnostic platform for ultra-rapid, parallel, accurate and cost-efficient detection of any kind of pathogen - Panviral....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More