Follow

CYBER1 meddelar överenskommen ersättning genom nyemission av units till rådgivare i företagsrekonstruktion och pågående rekapitalisering

02 July 2021 - 08:30

Cyber ​​Security 1 AB (publ), 556135–4811 (”Bolaget”) har överenskommit om ersättningsmodell till partners och rådgivare som tillhandahållit avgörande juridiska, strategiska och turnaround-tjänster till Bolaget i samband med dels avslutad företagsrekonstruktion, dels pågående rekapitalisering av Bolaget genom den företrädesemission om högst 174 443 113 units som godkänts av årsstämman den 29 juni 2021 (”Företrädesemissionen”). Totalt överenskommet arvode om 560 000 euro regleras genom nyemission av 56 000 000 aktier och 56 000 000 teckningsoptioner av serie 2021 på motsvarande villkor som i Företrädesemissionen. Ovanstående nyemission av units förväntas beslutas av styrelsen i nära anslutning till Företrädesemissionens avslutande. Förutsatt dels avslutad Företrädesemission, dels att samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen omvandlas till nya aktier, så kommer utspädningen från ovanstående nyemission av units att uppgå till cirka 7,43 procent avseende emitterade aktier och ytterligare cirka 6,92 procent vid full omvandling till aktier av i ovan emission av units emitterade teckningsoptioner.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
Cyber Security 1
Cyber Security 1 AB is a Sweden based company engaged in providing governance, risk, and compliance cybersecurity solutions. It offers payments, communications, networks, and e-commerce security. The company operates across public and private sector organizations internationally including government, healthcare, retail, insurance, manufacturing, and hospitality. The operating segments of the firm...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More