Follow

CYBER1 bekräftar formellt avslut av rekonstruktionen, ackordet vinner laga kraft

29 June 2021 - 14:30

Stockholm, Sverige– 29 juni 2021 – Cyber Security 1 AB (Publ) (“Bolaget”) (“CYBER1”) (Nasdaq First North: CYB1), ett ledande internationellt företag inom cybersäkerhet, har bekräftat att det formellt har utträtt ur rekonstruktionen, efter att beslutet om offentligt ackord vann laga kraft efter den 28 juni.

I enlighet med vad som framgick av pressmeddelande den 7 juni 2021, ansökte Bolaget om ackordsförhandling vid Stockholms tingsrätt inom ramarna för rekonstruktionen, med ett förslag om ett offentligt ackord innebärande en nedskrivning med 75 procent av Bolagets oprioriterade skulder som uppstått innan inledandet av  rekonstruktionen i maj 2020. Tingsrättens beslut om offentligt ackord innebär att de återstående 25 procenten av relevanta skulder ska betalas inom tolv månader från det att beslutet om offentligt ackord har vunnit laga kraft. Tingsrättens beslut har inte överklagats och har därför nu vunnit laga kraft.
Det totala beloppet som omfattades av det offentliga ackordet uppgick till 190,194,181.25 SEK. Nedskrivningen uppgick till 14,176,378 EUR* och ett totalt belopp om 4,725,454 EUR* ska erläggas som ackordslikvid till fordringsägarna inom tolv månader.
* Baserat på 1 SEK=0.0993817 EUR, värden i SEK vid ackordsförhandlingen var 142 645 635,94 SEK, respektive 47 548 545,31 SEK.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
Cyber Security 1
Cyber Security 1 AB is a Sweden based company engaged in providing governance, risk, and compliance cybersecurity solutions. It offers payments, communications, networks, and e-commerce security. The company operates across public and private sector organizations internationally including government, healthcare, retail, insurance, manufacturing, and hospitality. The operating segments of the firm...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More