Follow

Yoav Ben-Eli tillträder som VD för Crown Energy AB förutsatt Bolagsverkets godkännande

15 September 2021 - 11:45

INSIDERINFORMATION: Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag har utsett Yoav Ben-Eli som ny VD förutsatt att Bolagsverket beviljar dispens från kravet på bosättning inom EES enligt 8 kapitlet 30 § aktiebolagslagen (2005:551), baserat på förutsättningen att Yoav Ben-Eli utses till VD och Andreas Forssell utses till vice VD.

Andreas Forssell kommer att fortsätta stödja Crown Energy och dess nya VD, som vice VD, under den kvarvarande uppsägningstiden.

Utnämningarna av Yoav Ben-Eli som VD och Andreas Forssell som vice VD är villkorade av att Crown Energy beviljas undantag från bosättningskravet för verkställande direktören. Innan ett sådant undantag beviljas kommer Andreas Forssell att fortsätta i sin roll som bolagets VD.

Yoav Ben-Eli, är största aktieägaren i Crown Energy, har varit styrelseledamot i cirka 5 år, och är mycket bevandrad med Bolagets pågående verksamhet och avser att leda Bolaget till tillväxt under överskådlig framtid. Yoav Ben-Eli har arbetat fram nya riktningar för Bolaget och avser att tillhandahålla marknaden med dessa framöver.

"Crown Energy och Yoav Ben-Eli vill tacka Andreas Forssell för alla hans år i Crown Energy, och för hans fortsatta stöd som vice VD, vilket möjliggör en smidig övergång för den nya VD:n. Crown Energy önskar Yoav Ben-Eli lycka till i sin nya roll som VD", säger Pierre-Emmanuel Weil, styrelseordförande.

"Efter mina år som styrelseledamot i Crown Energy är jag mycket glad över att få kliva in och axla det ansvar som Andreas Forssell, den avgående vd:n haft. Och jag ser fram emot att maximera värdet för Bolagets aktieägare inom överskådlig framtid. Jag har några spännande idéer; förändringar som jag skulle vilja föreslå och nya ryktningar som jag vill ta Bolaget till. Jag räknar med stöd från våra professionella styrelseledamöter, styrelseordförande och aktieägare och ser fram emot vår resa tillsammans under de kommande månaderna och åren", säger Yoav Ben-Eli.


Denna information är sådan som Crown Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-15 11:45 CET.

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Pierre-Emmanuel Weil, styrelsens ordförande Crown Energy AB

+46 8 400 207 20

Eller, Andreas Forssell, vd Crown Energy AB +46 760 15 15 95

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Provided by: Cision
NGM Equity Stockholm (Sweden)
Crown Energy AB
Crown Energy is an international group that offers customized solutions for housing, offices, and ancillary services and is active in oil and gas exploration in Africa and the Middle East. Value growth is created partly by offering international companies an onestop-shop concept for housing, offices, and surrounding services, and partly by developing assets in the early stages to be introduced in...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More