Follow

Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 7 i Cortus Energy har fastställts till 0,26 SEK

05 June 2019 - 18:25

Cortus Energy AB (publ) (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) genomförde en företrädesemission med teckningsperiod under perioden 8-22 november 2018 där varje tecknare erhöll en vederlagsfri vidhängande teckningsoption per tecknad unit i företrädesemissionen (”Teckningsoption”). Teckningskursen för varje ägd Teckningsoption motsvarar 70 procent av den volymviktade snittkursen under perioden 22 maj till och med den 5 juni 2019, dock ej högre än 0,26 SEK. Snittkursen under mätperioden uppgick till 0,56 SEK, således är teckningskursen fastställd till 0,26 SEK.

Villkor för teckningsoptioner av serie 7 i sammandrag

Teckningsperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner pågår under perioden 7-20 juni 2019.

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,26 SEK per aktie.

Sista dag för handel: Sista dag för handel med teckningsoptionerna på Nasdaq First North är den 18 juni 2019.

De teckningsoptionsägare som önskar nyttja sina Teckningsoptioner kan göra så via Mangold Fondkommission AB. Notera att teckningsoptionsägare vars innehav är förvaltarregistrerat ska kontakta sin förvaltare för vidare instruktioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Håkan Sigfridsson, VD, Tel: +46 (0)8 588 866 30, www.cortusenergy.com

Om Cortus Energy AB

Cortus Energy AB (publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2019.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, e-post: [email protected], tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga

Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Cortus Energy AB
Cortus Energy provides cost-effective and renewable energy gas. It offers energy gas for power, industrial and transport applications....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More