Follow

Status Höganäs 23 september, 2022

23 September 2022 - 11:38

Efter att anläggningen framgångsrikt varit i integrerad drift i 62 timmar under förra veckan (tork, pyrolys, förgasning), varav eldning av pyrolysgas i respektive system i 51 timmar, genomfördes ett planerat stopp för att inspektera resultatet av de förbättringar som implementerats.   

Arbetet är slutfört och intrimningar av processen, med syfte att möta kraven till milstolpe 3 (MS3), är genomförda. En successiv uppvärmning av anläggningens samtliga system för drift är nu i gång.

Planen är att starta MS3 körning under helgen och vi återkommer med ny statusrapport efter de första 72 timmarnas körning.

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson
VD


För ytterligare information avseende Cortus Energy, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD

Tel: +46 8 588 866 30
www.cortus.se

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 september 2022 kl. 11.40 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2022.

Cortus Energy’s aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: [email protected], 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga


Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Cortus Energy AB
Cortus Energy provides cost-effective and renewable energy gas. It offers energy gas for power, industrial and transport applications....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More