Follow

Cortus Energy och Mariposa Biomass Project avslutar sitt samarbete

15 August 2022 - 17:10

Cortus Energy har sedan 6 år varit samarbetspartner med Mariposa Biomass Project kring en anläggning för kraftvärmeproduktion i Mariposa County, Kalifornien, USA.

Eftersom Cortus ej är berett att nu starta projektet p g a andra mer närliggande möjligheter har Mariposa Biomass project sagt upp Cortus Energys medverkan i detta. De kommer att söka ett nytt tekniskt samarbete för anläggningen i Mariposa. Cortus Energy gör bedömningen att externa kostnader bolaget har haft kommer att återbetalas av dem och deras nya partners.

Cortus Energy har idag ett flertal affärsprojekt i Norden och EU som snabbt mognar varför denna uppsägning ej bedöms som negativ för bolaget.

För ytterligare information avseende Cortus Energy, kontakta Rolf Ljunggren, tf VD

Tel: +46 8 588 866 30

www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under uppstart 2022. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: [email protected], 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga


Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Cortus Energy AB
Cortus Energy provides cost-effective and renewable energy gas. It offers energy gas for power, industrial and transport applications....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More