Follow

Cortus AB får en beställning av infodring till en ny förgasare i Tyskland från Holzner Druckbehälter GmbH

17 March 2023 - 14:58

Cortus AB har fått en beställning på installation av keramisk infodring till en ny ½ MW WoodRoll® -förgasare som är under byggnation hos det tyska företaget Holzner Druckbehälter. Beställningen har ett värde på cirka 2,5 MSEK med leverans under sommaren 2023.

Cortus har sedan 2022 ett pågående samarbete med Holzner Druckbehälter kring WoodRoll® -förgasare som ska kombineras med en hydrolysprocess från blueFLUX. Denna beställning är till Holzners första förgasningsinstallation i Bayern, Tyskland. Cortus har i samarbete med Holzner och blueFLUX tagit fram en ny design för ½ MW WoodRoll® förgasare. Planerad start av denna anläggning är slutet av Q3, 2023.

För ytterligare information avseende Cortus Energy, kontakta:

Rolf Ljunggren, tf VD
Tel: +46 8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: [email protected], 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga


Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Cortus Energy AB
Cortus Energy provides cost-effective and renewable energy gas. It offers energy gas for power, industrial and transport applications....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More