Follow

Vattenfall tilldelar Confidence ramavtal inom brand- och säkerhetsteknik

15 January 2021 - 12:57

Vattenfall AB bekräftar förtroendet i befintlig kundrelation och tilldelar Confidence ett ramavtal avseende teknisk säkerhet och brandskydd. Ramavtalet, som saknar egentligt ordervärde, omfattar tjänstesegmentet installation av brand- och säkerhetstekniska system på Vattenfalls anläggningar i utvalda regioner. Antalet tilldelade avtalspartner i Vattenfalls upphandling är totalt fyra stycken, fördelade över fyra regioner och tre tjänstesegment. Även övriga bolag i Vattenfall-koncernen har rätt att upphandla enligt tilldelat ramavtal.

Ramavtalet är ytterligare en framgång för bolagets satsning på avancerad säkerhetsteknik för kritisk infrastruktur och bekräftar den befintliga och goda kundrelationen med Vattenfall. Confidence är en av de fyra kvalificerade för installationstjänster i tre av Vattenfalls fyra regioner, norr, mitt och väst.

Kommande affärsvolymer och värden kan i nuläget inte preciseras. Samtliga uppdrag och entreprenader genomgår förnyad konkurrensutsättning mellan tilldelade ramavtalspartners i respektive region. Vattenfall bedömer i upphandlingen totalt värdet, fördelat över samtliga tilldelade ramavtalspartner och över åtta år, till ca. 350 MSEK. Avtalstiden är fyra (4) år med möjlighet för Vattenfall att förlänga ett år i taget under fyra år. Potentiellt maximal avtalstid är således åtta (8) år.

Confidence är en ledande aktör med mångårig erfarenhet och genomförda avancerade större säkerhetsprojekt inom kritisk infrastruktur. Certifieringar, specialistkompetens samt tillgänglig kapacitet inom området gör bolaget till en prioriterad partner för kunder med störst behov och krav på avancerad teknisk säkerhet. Confidence har omfattande erfarenhet från tidigare och pågående affärssamarbeten med Vattenfall-koncernen. Bland dessa kan nämnas inpassering, kameraövervakning larm, skalskydd och brandskyddstekniska system.

”Denna tilldelning skapar framtida affärsmöjligheter för Confidence. Ramavtalet har möjliggjorts av vår satsning på specialistkompetens inom de teknikområden som används av marknadens mest krävande säkerhetskunder och som det senaste året bekräftats av flera andra viktiga avtal, även inom det brandtekniska segmentet”, säger Mikael Pettersson vd på Confidence

För ytterligare information:

Mikael Pettersson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mikael.pettersson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm samt elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på Nasdaq First North Growth Market.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Confidence International AB
Confidence International AB provides integrated and modular security and fire protection solutions. Its integrated products and services include security analysis, security, access, fire, alarm, camera and IT infrastructure....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date