Follow

Teckningsoption av serie 2012/2014 tas upp till handel på NASDAQ OMX First North

01 February 2013 - 07:24

De teckningsoptioner av serie 2012/2014 som Confidence International AB emitterade i den företrädesemission som genomförde i november 2012 tas upp till handel på NASDAQ OMX First North. Första dag för handel är den 1 februari 2013.

Bakgrund

Teckningsoptionerna av serie 2012/2014 utgavs utan vederlag i samband med den företrädesemission som genomfördes i november 2012. Varje unit som tecknades bestod av dels en ny aktie i Confidence samt en teckningsoption av serie 2012/2014.

Villkor för teckningsoptionerna i sammandrag

Varje teckningsoption av serie 2012/2014 berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B under perioden 1 maj 2014 – 30 maj 2014 för en teckningskurs om 3,30 SEK per aktie. 

För mer information, kontakta:

Peter Forhaug Styrelseordförande, Confidence International AB
Telefon: 46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Confidence International AB
Confidence International AB provides integrated and modular security and fire protection solutions. Its integrated products and services include security analysis, security, access, fire, alarm, camera and IT infrastructure....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date