Follow

Kriminalvårdens tilldelningsbeslut för Confidence till värde 56 MSEK fastställt

21 January 2021 - 15:00

Kriminalvårdens tilldelningsbeslut från den 8 januari 2021 har passerat den stipulerade avtalsspärren om 10 dagar. Avtal är därmed planerat att undertecknas inom en vecka avseende lösning för teknisk säkerhet och brandskydd till ett värde motsvarande 56 MSEK. Confidence har erhållit tilldelningsbeslutet under gällande ramavtal och leverans beräknas att påbörjas under våren 2021.

Ett projekt av denna dignitet med Kriminalvården är en stor framgång för Confidence och affären har stor betydelse både i fråga om omfattning och volym. Den samlade lösningen som omfattar både teknisk säkerhet och brandskydd är anpassad för verksamheten och för integration till överordnat säkerhetssystem.

”Vår satsning på specialistkompetens inom säkerhetsbranschen mest krävande teknikområden fortsätter att generera goda resultat och spännande projekt, även inom det brandtekniska segmentet. Vi är mycket stolta över det förtroende som Kriminalvården nu visar oss i detta viktiga projekt”, säger Mikael Pettersson vd på Confidence.

För ytterligare information:

Mikael Pettersson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mikael.pettersson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm samt elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på Nasdaq First North Growth Market.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Confidence International AB
Confidence International AB provides integrated and modular security and fire protection solutions. Its integrated products and services include security analysis, security, access, fire, alarm, camera and IT infrastructure....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date