Follow

Kriminalvården och Confidence tecknar avtal inom säkerhetsteknik för Anstalten Hall till värde 56 MSEK

08 January 2021 - 18:15

Kriminalvården tecknar avtal med Confidence avseende teknisk säkerhet och brandskydd för nybyggd bostadspaviljong för 120 intagna inom Anstalten Hall.  Den nya paviljongen på den slutna kriminalvårdsanstalten förses med ett komplett säkerhetssystem inklusive brandlarm. Avtalet har tecknats under gällande ramavtal och har skett i konkurrens med övriga sju ramavtalsparter. Leverans påbörjas under våren 2021 och beräknas vara färdigställt under slutet av 2022 till ett samlat värde om ca. 56 MSEK. Överprövningstid gäller 10 dagar från dagens datum.

Avtalet med Kriminalvården och Anstalten Hall är en stor framgång för Confidence och affären har stor betydelse både i fråga om omfattning och volym. Nybyggnation inom Anstalten Hall kommer att inhysa en bostadspaviljong för upp till 120 intagna där samtliga utrymmen, personal och intagna skall skyddas via säkerhets- och brandtekniska lösningar. Bland dessa är passersystem, larm, överfallslarm samt porttelefoni och kameraövervakning. Till detta installeras brand och utrymningsteknik anpassad för anläggning och verksamhet. Den nybyggda huskroppens säkerhets- och brandlarmsteknik integreras till befintligt överordnat larmsystem på Hall.

Val av teknisk utrustning och plattformar ligger helt i linje med Confidence satsningar och kompetensområde. Bolaget är idag etablerat som en ledande aktör genom mångårig erfarenhet och genomförda avancerade större säkerhetprojekt inom kritisk infrastruktur, via certifieringar och kompetensutveckling samt tillgänglig kapacitet inom området avancerad teknisk säkerhet. 

”Detta avtal ingår i ett flertal som möjliggjorts av vår satsning på specialistkompetens inom de teknikområden som används av marknadens mest krävande säkerhetskunder, även inom det brandtekniska segmentet. Vi är mycket stolta över det förtroende som Kriminalvården nu visar oss i detta viktiga projekt”, säger Mikael Pettersson vd på Confidence

Mer information om bolagets prioriterade kundsegment, produkter och certifieringar - www.confidence.se

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2021 kl 18:15 CET.

För ytterligare information:

Mikael Pettersson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mikael.pettersson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm samt elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på Nasdaq First North Growth Market.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Confidence International AB
Confidence International AB provides integrated and modular security and fire protection solutions. Its integrated products and services include security analysis, security, access, fire, alarm, camera and IT infrastructure....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date