Follow

Confidence senarelägger publicering av delårsrapport för fjärde kvartalet 2020

18 January 2021 - 17:20

Confidence har tidigare kommunicerat att delårsrapporten för fjärde kvartalet 2020 (1 oktober – 31 december) kommer att publiceras den 17 februari 2021. Nytt datum för publicering av delårsrapporten är den 24 februari 2021.

Styrelsen

För ytterligare information:

Mikael Pettersson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mikael.pettersson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm samt elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på Nasdaq First North Growth Market.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Confidence International AB
Confidence International AB provides integrated and modular security and fire protection solutions. Its integrated products and services include security analysis, security, access, fire, alarm, camera and IT infrastructure....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date