Follow

Confidence nyemission 100 procent garanterad

20 November 2020 - 16:14

Nyemissionen med företrädesrätt för bolagets aktieägare har som tidigare meddelats tecknats genom teckningsförbindelser av bolagets större ägare till ca 65 procent. Bolaget kan nu meddela att emissionen idag garanterats till 100 procent av ett konsortium bestående av befintliga aktieägare och externa investerare.

Som tidigare meddelats har bolagets styrelse beslutat kalla till en extra bolagsstämma och där föreslå aktieägarna att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare i syfte att stärka bolagets balansräkning och likviditet. Kallelse till den extra bolagsstämman, som kommer att hållas den 18 december 2020, publicerades på bolagets hemsida och via pressmeddelande den 18 november.

Styrelsen i Confidence International AB

För ytterligare information:

Mikael Pettersson, VD

Tel 08-620 82 00
E-post: [email protected]

Mikael Behm, CFO

Tel 08-620 82 00
E-post: [email protected]

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm samt elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på Nasdaq First North Growth Market.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller [email protected]

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Confidence International AB
Confidence International AB provides integrated and modular security and fire protection solutions. Its integrated products and services include security analysis, security, access, fire, alarm, camera and IT infrastructure....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More