Follow

Confidence International AB, rapporterar från extra bolagsstämma

18 December 2020 - 12:30

Confidence International AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från extra bolagsstämma 2020-12-18

Väsentliga beslut som fattades på extra bolagsstämman:

  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 8 i kallelse och beslutsunderlag, avseende ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet.
  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 9 i kallelse och beslutsunderlag, avseende nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 10 i kallelse och beslutsunderlag, avseende riktad nyemission av aktier (ersättning för emissionsgaranti).
  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 11 i kallelse och beslutsunderlag, avseende emissionsbemyndigande.
  • Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

För mer information kontakta

Gerth Svensson,
Styrelseordförande,
Confidence International AB

Telefon: 08-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm samt elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på Nasdaq First North Growth Market.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Confidence International AB
Confidence International AB provides integrated and modular security and fire protection solutions. Its integrated products and services include security analysis, security, access, fire, alarm, camera and IT infrastructure....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date