Follow

Planerne for den fremtidige drift og udvikling af Conferize A/S

08 December 2020 - 09:38

Selskabsmeddelelse Nr. 13/2020
København, 7. december 2020Planerne for den fremtidige drift og udvikling af Conferize A/S

Som oplyst i selskabsmeddelelse 2020-12 har Conferizes bestyrelse og rådgivere for kredsen af nye aktionærer i selskabet kortlagt de nærmere muligheder for at videreføre selskabets eksisterende aktiviteter.

Med den ekstraordinære generalforsamling tirsdag d. 8. december 2020 bliver der indvalgt friske kræfter i bestyrelsen. I første omgang vil det for den nye bestyrelse handle om at reetablere organisationen med et styrket fokus på salg, samt fastlægge de nærmere rammer for operationaliseringen af en fokuseret salgs- og produktstrategi. Den umiddelbare tanke bag en fokuseret salgs-og produktstrategi er at sikre en løbende kundetilgang efter en indledende konsolidering af platformen og dernæst udvikle platformen i samarbejde med kunderne.

I takt med realisering af salgsstrategien og den videre udvikling af platform vil det efterfølgende handle om at ekspandere og skalere i markedet, formodentligt primært det nordiske marked - herunder afsøge eventuelle muligheder for at positionere platformen i udvalgte vertikaler.

Baseret på de indledende undersøgelser er det umiddelbart vurderingen, at Conferize indenfor en periode på 24 måneder vil have etableret et positivt cash flow og dermed blive selvfinansierende. Finansieringen frem til dette punkt vil blive tilvejebragt enten via en offentlig emission eller gennem fremmedfinansiering.

Blue Horizon Investment ApS mfl. har givet selskabet tilsagn om at garantere op til 10 mio. kr. i en eventuel emission eller yde de nødvendige lån indenfor rammerne af den nuværende plan frem mod etableringen af et positivt cash flow.


Cvr. nr. 34472742 | invest.conferize.com

Certified Adviser
Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, [email protected]

Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, [email protected]

Vedhæftet fil


Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM (Denmark)
Conferize A/S
Conferize A/S develops an online software solution for the event and conference market. It offers an Event Management System (EMS) - a comprehensive digital toolbox, where organizers simple and free to create, plan, execute and market events. Its software helps event organizers to set up website and ticket sales to build their community....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More