Follow

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Conferize A/S

05 March 2021 - 12:20

Selskabsmeddelelse Nr. 3/2021
København, 5. marts 2021


Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Conferize A/S

Fredag den 5. marts 2021 kl. 12.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Conferize A/S med følgende dagsorden:

  1. Valg til bestyrelsen
    1. Valg af Nicolai Bille Krogh til bestyrelsen
  2. Bemyndigelse af bestyrelsen til kapitalforhøjelser
    1. Bemyndigelse af bestyrelsen til kapitalforhøjelser til brug for emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer
    2. Bemyndigelse af bestyrelsen til kapitalforhøjelser til brug for emission uden fortegningsret for eksisterende aktionærer
  3. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

ad punkt 1.a
Nicolai Bille Krogh blev valgt ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af Claus Bretton-Meyer (formand), Laura Lindahl, Rolf Jan Lynge Olsen og Nicolai Bille Krogh.

ad punkt 2.a
Generalforsamlingen tilsluttede sig, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.2 til at gennemføre kapitalforhøjelser med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer forhøjes til nominelt DKK 7.730.457 aktier a nominelt DKK 0,10 til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen og som kan være lavere end markedskursen.

Generalforsamlingen tilsluttede sig samtidigt, at vedtægternes pkt. 4.4 ophæves.

ad punkt 2.b
Generalforsamlingen tilsluttede sig, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.3 til at gennemføre kapitalforhøjelser uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer forhøjes til nominelt DKK 2.000.000 aktier a nominelt DKK 0,10 til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen og som kan være lavere end markedskursen.

ad punkt 3.
Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.


Cvr. nr. 34472742 | invest.conferize.com

Certified Adviser

Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, [email protected]

Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, [email protected]

Vedhæftet fil


Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM (Denmark)
Conferize A/S
Conferize A/S develops an online software solution for the event and conference market. It offers an Event Management System (EMS) - a comprehensive digital toolbox, where organizers simple and free to create, plan, execute and market events. Its software helps event organizers to set up website and ticket sales to build their community....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More