Follow

Teckningsperioden påbörjad för GoldBlue AB:s IPO-emission med planerad listning på First North

10 November 2017 - 15:39

GoldBlue AB (publ) har nu inlett teckningsperioden i en till ca 65 % garanterad listningsemission om ca 24 miljoner kronor inför planerad listning i december 2017 på Nasdaq First North Stockholm. Förutom garantikonsortiet har även teckningsförbindelser inkommit inför teckningsperioden om ca 5,5 Mkr, däribland 1 MSEK från Bolagets styrelseordförande Rune Löderup och 288 TSEK från Bolagets VD, Andre Rodrigues. De nyemitterade aktierna erbjuds för aktiespridning till allmänheten i Sverige. GoldBlue-koncernen har under 2017 uppvisat fortsatt kraftig tillväxt. De totala bruttospelsintäkterna för spelsajterna har under januari till september 2017 ökat med över 100 procent jämfört med samma period föregående år, från cirka 2,7 MEUR till cirka 5,9 MEUR. Fortsatt kraftig tillväxt förutses under kommande verksamhetsår.

GoldBlue investerar i respektive driver företag som är verksamma inom spelmarknaden online, främst i Asien. Kärnverksamheten har sedan starten 2013 varit att förvalta ägandet i det helägda dotterbolaget Valhalla Entertainment vars verksamhet gått ut på att erbjuda kinesisk- och japanskspråkiga kunder olika typer av kasinospel såsom livekasino, jackpotspel och spelautomater via internet. Detta under fyra olika varumärken med tillsammans cirka 5000 betalande kunder per månad–”24k88”, ”HappiStar”, ”OCC888” samt ”Ho168”.

GoldBlue-koncernen har under 2017 uppvisat fortsatt kraftig tillväxt. De totala bruttospelsintäkterna för spelsajterna har under januari till september 2017 ökat med över 100 procent jämfört med samma period föregående år, från cirka 2,7 MEUR till cirka 5,9 MEUR. GoldBlue’s dotterbolag kommer även inom kort att erbjuda sportbetting på samtliga spelsajter. Under 2017 har GoldBlue även bildat två nya dotterbolag: Emeritus Software Ltd, där GoldBlue kommer att kunna licensera ut koncernens spelplattform till utländska spelbolag som avser att etablera verksamhet mot den asiatiska spelmarknaden, samt the Box Marketing Ltd, vilket ska generera marknadsföringsintäkter till Bolaget (s.k affiliate-marketing). Bolaget siktar mot att på rullande 12-månadersbasis vara kassaflödespositivt 2017 med ett positivt EBITDA och förutser en kraftig tillväxt under kommande år.

Teckningsperiod pågår mellan 8 november - 24 november. G&W Fondkommission är Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Bolagets legala rådgivare i transaktionen är Advokatfirma DLA Piper Sweden KB. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut för transaktionen.

Emissionsteaser, anmälningssedel och investeringsmemorandum finns tillgängliga för nedladdning via Bolagets hemsida, www.goldblue.eu, via www.gwkapital.se samt via www.aktieinvest.se.

Direkt länk:
IM: GoldBlue AB (publ) Investerings- Memorandum
IPO Info: http://www.goldblue.eu/forthcoming-ipo/ 

För ytterligare information
Kontakta GoldBlue AB (publ) via email [email protected] eller telefon +46 8 559 25 266

  

Om GoldBlue AB (publ):
GoldBlue’s verksamhet består i att äga och förvalta aktier i bolag som erbjuder slutkunder spel över internet. GoldBlue erbjuder på detta sätt en möjlighet att investera i en av världens snabbast växande spelmarknader via ett svenskt holdingbolag med skandinaviska grundare med lång erfarenhet från både den europeiska och asiatiska spelmarknaden online. Bolaget erbjuder det bredaste utbudet av onlinespel för mobila enheter i Asien, en av världens största spelmarknader för internet och mobilspelande. GoldBlue har integrerat de ledande mobila spelprodukterna i Asien, med över 1 000 spelprodukter inom kasino-, jackpot-och lotterispel, och är redo att ta en större marknadsandel under 2017 och har även aggressiva expansionsplaner till nya marknader i Sydostasien. 

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Coegin Pharma AB
Coegin Pharma specializes in molecular therapy which is further used in therapeutic treatments. Examples of diseases for which the company's solutions are used include cancer, leukemia and chronic kidney disease....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More