Follow

BioStock: Fusion öppnar upp nya möjligheter för Coegin Pharma

01 March 2022 - 08:33

Coegin Pharma har framgångsrikt slutfört fusionsförvärvet av Lundabaserade Follicum. Bolaget genomför just nu en fas I/II-studie med huvudkandidaten AVX001 inom aktinisk keratos samt preklinisk utveckling av AVX420 inom leukemi och kronisk njursjukdom. Dessutom tar de tillvara på möjligheten att utöka utvecklingsportföljen till diabeteskomplikationer genom förvärvet av Follicum. BioStock kontaktade professorerna Anna Hultgårdh och Jan Nilsson, två internationellt erkända experter inom diabeteskomplikationer, för att få veta mer om vad förvärvet innebär för Coegin.

Läs hela intervjun med professorerna Anna Hultgårdh och Jan Nilsson på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/03/fusion-oppnar-upp-nya-mojligheter-for-coegin-pharma/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se/

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Coegin Pharma AB
Coegin Pharma specializes in molecular therapy which is further used in therapeutic treatments. Examples of diseases for which the company's solutions are used include cancer, leukemia and chronic kidney disease....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More