Follow

BioStock: Coegin Pharma siktar högt under 2022

18 January 2022 - 09:07

Under 2021 nådde Coegin Pharma en viktig milstolpe genom initieringen av en kombinerad klinisk fas I/II-studie med AVX001 i patienter med aktinisk keratosis. Dessutom utökade bolaget sin pipeline till att omfatta cancerindikationer och kronisk njursjukdom. BioStock kontaktade Coegins vd Tore Duvold för att få hans syn på det gångna året och målen för 2022.

Läs hela intervjun med Tore Duvold på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/01/coegin-pharma-siktar-hogt-under-2022/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se/

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Coegin Pharma AB
Coegin Pharma specializes in molecular therapy which is further used in therapeutic treatments. Examples of diseases for which the company's solutions are used include cancer, leukemia and chronic kidney disease....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More