Follow

CellRACE: AI-baserad programvara för cell-tracking utvecklad och redo att användas

22 November 2022 - 14:03

Cline Scientific AB har samarbetat i ett projekt med mjukvaruföretaget IFLAI för att utveckla skräddarsydd AI-baserad mjukvara för cancerdiagnosprojektet CellRACE. I linje med den tidigare informationen och tidslinjen som angavs den 7 oktober, börjar nu denna programvara användas.

Programvaran för deap learning är en helt skräddarsydd lösning som möjliggör automatiserad cellidentifiering och spårning av celler. I första skedet möjliggör detta att genomföra djupare dataanalyser på miljontals datapunkter och att vidareutveckla CellRACE-produkten till att bli effektiv och robust. Det nya systemet har möjlighet att vara en banbrytande del av den diagnostiska produkten och lägger grunden för ett helautomatiskt system för att fastställa risk för metastasering  av patientens tumörceller.

Mjukvaran kommer nu att installeras på Cline-labben och teamet kommer att genomföra en validerings- och förfiningsperiod som möjliggör utökade funktioner framöver.

 

Om IFLAI

IFLAI, kort för ”Innovations for Life Sciences through Artificial Intelligence”, är ett spinoff-företag med forskare från Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Med mer än 20 års erfarenhet av mikroskopi och analys av komplexa system, har professorerna Mattias Goksör och Giovanni Volpe bestämt sig för att utveckla en mycket flexibel, anpassningsbar, pålitlig och reproducerbar automatiserad bildanalysmjukvara för life science-applikationer, baserad på banbrytande skalbara AI-lösningar.

 

Om CellRACE

Cline utvecklar CellRACE, en cellbaserad cancerdiagnostisk produkt som kan bedöma risken för metastaser. Genom att använda Clines gradientytor i kombination med avancerad analys, syftar CellRACE till att förutsäga sannolikheten för metastasering på ett korrekt sätt som idag inte är möjligt samt i ett mycket tidigare skede så att patienten tidigt kan påbörja relevant behandling. Produkten har potential att användas både vid diagnos av bröstcancer och vid andra former av metastaserande cancer.

 

Analysmetoden är en del av det övergripande CellRACE-projektet och dess väg till att bli en färdig produkt. När den analytiska metoden och prediktionsalgoritmen är färdiga kommer nästa milstolpe i CellRACEs utvecklingsresa att bestå av att genomföra en pilotstudie. Efter detta kommer fortsatt produktutveckling och slutlig produktdesign att slutföras innan de nödvändiga regulatoriska godkännandestegen kan utföras, såsom en utvärdering av klinisk prestanda.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Sundh, VD
E-post: [email protected]
Telefon: 0703-585 088

 

Cline Scientific AB (publ)                                                 Telefon: 031-387 55 55
Argongatan 2 C                                                                   E-post: [email protected]
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerade cancerdiagnostik och stamcellsterapier.  Clines unika, patenterade ytnanoteknologi erbjuder nya lösningar på kritiska utmaningar för cellbaserade produkter och processer inom Life Science. Cline driver två projekt in i klinisk fas, StemCART - en stamcellsterapi för broskreparation, och CellRACE - en cancerdiagnostisk produkt för att förutsäga metastasering.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Cline Scientific AB
Cline Scientific develops and markets products for biomedical research based on proprietary nanotechnology. Its products include unique surfaces for use in stem cell & cancer research and customized nanoparticles for use in biomedical applications....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More