Follow

BioStock: Cline Scientific om den aktuella emissionen

17 November 2022 - 08:45

Cline Scientific är i full gång med det prekliniska programmet med cellterapin StemCART, där målet är att ta fram en behandling för broskskador. Bolaget är just nu aktuellt med en företrädesemission om 17 Mkr där likviden i första hand är tänkt att gå till att avancera StemCART-projektet hela vägen till kliniska fas I-studier. BioStock bjöd in bolagets vd Patrik Sundh för att få veta mer om planerna i utvecklingen och om den pågående kapitalanskaffningen.

Se hela intervjun på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/11/cline-scientific-om-den-aktuella-emissionen/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Cline Scientific AB
Cline Scientific develops and markets products for biomedical research based on proprietary nanotechnology. Its products include unique surfaces for use in stem cell & cancer research and customized nanoparticles for use in biomedical applications....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More