Follow

Clean Motion AB tidplan omvandling betalda tecknade unit (BTU)

14 October 2021 - 21:15

Företrädesemissionen samt den mindre riktade emissionen är nu registrerad hos bolagsverket. Det totala antalet aktier har därmed ökat till 50 705 797 st. Omvandling av BTU har stoppdag den 20/10 hos EuroClear. Sista dag för handel blir måndag den 18/10. Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker fredagen den 22/10 vilket också blir första dag för handel med teckningsoptionerna TO1 och TO2.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Clean Motion AB i samband med Nyemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: [email protected]

Om Clean Motion AB (publ)

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är noterat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.


Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM (Sweden)
Clean Motion AB
Clean Motion is engaged in developing and manufacturing of electric vehicle for short distance transportation of up to three people and smaller goods. The Company's product includes Zbee which is available in two versions, standard RS, and Cargo....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More