Follow

Clean Motion AB Status nyemission

20 November 2020 - 19:30

Emissionslikvid ännu ej inkommen, investeraren fortsatt optimistisk om investering.

Göran Folkesson, VD: Jag kan bara konstatera att emissionslikviden som utlovats till denna vecka ännu ej inkommit till oss. Vi har en fortsatt tät dialog och investeraren är fortsatt positiv till investeringen och att emissionslikviden kommer till bolaget i närtid.
Med anledning till situationen kommer styrelsen att ha ett extra styrelsemöte på måndag eftermiddag för att diskutera situationen och besluta om ev. åtgärder och alternativ.

Lerum, 2020-11-20

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-20 kl. 19:30 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.


Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM (Sweden)
Clean Motion AB
Clean Motion AB is engaged in developing and manufacturing of electric vehicle for short distance transportation of up to three people and smaller goods. The company's product includes Zbee which is available in two versions, standard RS, and Cargo....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date