Follow

Clean Industry Solutions Holding Europe AB: Kvartalsrapport april-juni 2023

25 August 2023 - 08:45

Q2 från 01.04.2023 till 30.06.2023 (01.04.2022 till 30.06.2022), 01-06 från 01.01.2023 till 30.06.2023 (01.01.2022 till 30.06.2022), FY från 01.01.2022 till 31.12.2022

Viktiga händelser under rapporteringsperioden

  • Industrial Solar tilldelas 196 000 euro för FoU-projektet SUSHEAT
  • Industrial Solar vinner GIZ-anbud för förnybar processvärme
  • Kommuniké från årsstämma 2023 i Clean Industry Solutions Holding Europe AB
  • Förnyad uppdatering om projektet med KEBE S.A. i Grekland
  • Industrial Solar installerar solcellssystem för Wössner GmbH
  • Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) upptar lånefacilitet om 3 MSEK

Viktiga händelser efter rapporteringsperioden

  • Industrial Solar Tecknar Kontrakt för att Bygga Fresnel-Kollektorer för Unilever
  • Industrial Solar designar solvärmesystem för Hilton Hotel
  • Kommuniké från extra bolagsstämma 2023 i Clean Industry Solutions Holding Europe AB


Kommentarer från VD Christian Zahler

I april i år stängdes de tre sista kärnkraftverken i Tyskland, där våra två dotterbolag är belägna. Detta markerar Tysklands utfasning av kärnkraften och ett viktigt steg mot alternativa, mer hållbara energikällor. 

Internt skedde också en del förändringar som gjorde det andra kvartalet intressant och omväxlande för både holdingbolaget och dotterbolagen:

Vid vår årsstämma den 13 juni valdes Rebecca Schwantes till ny styrelseledamot. Rebecca, som också är blivande VD för SolarSpring GmbH, tar Daniel Pfeifles plats. Vi välkomnar Rebecca till styrelsen och ser fram emot hennes bidrag och långvariga expertis inom sektorn för hållbar vattenbehandling. 

Vårt dotterbolag Industrial Solar tilldelades inte bara ett bidragsavtal för ytterligare ett Horizon Europe FoU-projekt som belyser utvecklingen genom en pilotdemonstration av värmeuppgraderingstekniker, utan företagets solcellsverksamhet har också tagit fart. Dessutom lanserade Industrial Solar en partnerwebbplats för att främja och förbättra kommunikationen och det allt viktigare samarbetet med sina partners över hela världen för storskaliga integrerade solenergilösningar.  

Resurs- och energiåtervinning från avfall och minskade utsläpp är huvudmålen för RoKKa-projektet, där SolarSpring har varit intensivt involverat under det andra kvartalet 2023. Med sluttester, systemkonstruktion och installation vid det kommunala avloppsreningsverket i Erbach den 30 juni 2023 kommer projektet nu att gå in i nästa fas, en omfattande testperiod med fokus på ammoniakåtervinning från avloppsvatten och omvandling till gödsel med SolarSprings membranmoduler.

Med en ökning på +110% jämfört med andra kvartalet förra året har koncernen uppnått det bästa andra kvartalet hittills i företagets historia. Hittills under året har de totala rörelseintäkterna ökat med +87% jämfört med förra året. Denna positiva utveckling bekräftar för oss att det arbete och den passion som vi investerar i vår teknik och våra lösningar lönar sig.


Denna information är sådan som Clean Industry Solutions Holding Europe är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-25 08:45 CET.

Kontaktinformation:

Clean Industry Solutions Holding Europe AB
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
SE-121 62 Johanneshov/Sweden
E-Mail: [email protected]

Amudova AB är Clean Industry Solutions’ certified adviser. Tel: 08-546 017 58
E-mail: [email protected]

Clean Industry Solutions Holding Europe AB äger 100% av Industrial Solar GmbH och 100% av SolarSpring GmbH - båda baserade i Freiburg/Tyskland.
Industrial Solar GmbH är en ledande internationell teknik- och lösningsleverantör som utvecklar projekt som är främst baserad på deras innovativa Fresnel-kollektorteknik, vilket är lämplig för att uppfylla en förväntad växande marknad för solprocessvärme. Industrial Solar erbjuder nyckelfärdiga lösningar som en enskild kontaktpunkt för kunder inom flera olika branscher.
Läs mer om Industrial Solar GmbH på följande adress:

https://www.industrial-solar.de/en/

SolarSpring GmbH, har utvecklats till en internationell pionjär inom membrandestillation som erbjuder innovativa lösningar och teknik för rening av avlopps- och dricksvatten.
Läs mer om SolarSpring GmbH på följande adress:

https://solarspring.de/en/

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Clean Industry Solutions Holding Europe AB
Clean Industry Solutions is a provider of customized carbon-free energy systems for industrial customers worldwide based on a broad portfolio of solar energy technologies and complementary technologies....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More