Follow

Miljöteknikbolaget CirChem presenterar på Aktieportföljen live 24 november

20 November 2020 - 11:05

Tisdag 24 november kl 16.25 presenterar CirChems VD Christina Hillforth och affärsutvecklingsansvarig Magnus Gink bolaget på Aktieportföljen live.

Aktieportföljen Live är ett samarbete mellan Facebookgrupperna ”Aktier – Småbolagsjakten” och ”Aktieportføljen Investment Opportunities”. Tillsammans bildar de Nordens största digitala plattform och anslagstavla med över 134 000 medlemmar för dagligt utbyte av diskussioner och tips inom aktier och investeringar.

Presentationen kan ses på Facebook, YouTube eller Börskollen.

Facebook:
Aktieportföljen Live
Aktier – Småbolagsjakten
Aktieportføljen Investment Opportunities

YouTube:
Finwire
Börskollen

CirChem är ett svenskt miljöteknikbolag i tillväxtfas som gör det enkelt och lönsamt för industrin att minska sitt klimatavtryck. I CirChems anläggning i Vargön renar bolaget använt lösningsmedel, så det går att använda på nytt. Återanvändning av lösningsmedel bidrar till både ökad resurseffektivitet och minskade CO2-utsläpp. CirChems mål är att inom fem år bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden inom återvinning av lösningsmedel.

Styrelsen i CirChem har för avsikt att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och allmänheten och institutionella investerare erbjuds möjligheten att teckna sig för nyemitterade aktier i bolaget. Anmälningsperioden löper till och med 25 november 2020 och preliminär första handelsdag är 9 december 2020.

Prospekt och övrig information rörande erbjudandet finns på CirChems webbplats https://circhem.com/investor-relations/ipo-2020/.

Det går att teckna aktier i erbjudandet via Aktieinvest, Avanza, Nordnet, Eminova Fondkommission och din bank.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till CirChems Certified Adviser.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
CirChem AB
CirChem is a Swedish Company with the mission to recycle solvents and reduce the industry's overall climate footprint. The Company has a solution that enables the industry to significantly reduce its emissions and at the same time increase profitability....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date