Follow

Ta del av ChromoGenics presentation från Digitala Aktiekvällen

13 January 2022 - 15:00

ChromoGenics medverkade onsdagen den 12 januari på Digitala Aktiekvällen. Nu finns presentationen att ta del av i efterhand.

På Aktiespararnas evenemang Digitala Aktiekvällen den 12 januari, gjorde ChromoGenics VD Fredrik Fränding en presentation om status i bolaget. Presentationen följdes av en frågestund ledd av Aktiespararnas moderator.

Presentationen är nu tillgänglig att ta del av här.

Kontakt:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
[email protected]

ChromoGenics

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångström­laboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: [email protected], 08-463 83 00.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
ChromoGenics AB
ChromoGenics develops and produces dynamic glass with controllable optical properties in Sweden and internationally. The Company offers ConverLight, an electrochromic glass, which provides UV protection for use in single glass pane and insulating glass unit solutions....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More