Follow

Chordate Medicals två incitamentsprogram tecknade till fullo av styrelse och ledning

26 May 2023 - 15:10

De två incitamentsprogrammen som beslutades av Chordate Medicals årsstämma 11 maj 2023 har idag tecknats till fullo av bolagets styrelse och ledning. Det innebär teckning av 4 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2025:1, och därmed en ökning av aktiekapitalet med 1 000 000 kronor, samt 1 500 000 teckningsoptioner av serie 2023/2025:2, och därmed en ökning av aktiekapitalet med 375 000 kronor.

Syftet med incitamentsprogrammen är att nuvarande och framtida medarbetare och konsulter i Chordate Medical ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Chordate Medical ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Chordate Medical Holding AB
Chordate Medical develops treatments for chronic nasal congestions through physical vibration. The vibration stimulates the nervous system, which in turn contracts the blood vessels in the nasal mucosa, which facilitates and creates space for air....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More