Follow

Cereno Scientific får första patentet i Europa för läkemedelskandidat CS585

23 September 2022 - 16:01

Cereno Scientific (XSAT: CRNO B) meddelade idag att ett patent har godkänts i den andra patentfamiljen för det prekliniska prostacyklinreceptoragonist-programmet, vilken inkluderar läkemedelskandidat CS585. Patentet expanderar patentskyddet för CS585 till att även inkludera Europa, en av de största marknaderna för kardiovaskulära läkemedel. CS585 genomgår nu ett prekliniskt utvecklingsprogram i samarbete med University of Michigan med mål att ansöka om att få initiera en Fas I-studie år 2023.

”Det är glädjande att kunna berätta om det första patentet i Europa för vårt prekliniska prostacyklinreceptoragonist-program och läkemedelskandidaten CS585. Detta är en stor milstolpe då det geografiskt utvidgar programmets patentskydd.  Vi fortsätter att säkra starkt patentskydd för våra prekliniska program för att stödja en gynnsam kommersiell positionering i framtidens behandlingar för kardiovaskulära sjukdomar,” säger Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific.

 

Den andra patentfamiljen har titeln “Inhibitors of platelet function and methods for use of the same”. Det officiella beviljandet av patenträttigheten kommer att verkställas mot betalning av en administrationsavgift. Det prekliniska prostacyklinreceptoragonist-programmet har tidigare beviljats patent i USA för den första patentfamiljen med titeln ”Hydroxyeicosatrienoic acid compounds and their use as therapeutic agents” och tilldelats nummer US11111222, samt nyligen har ett patent i den andra patentfamiljen godkänts i USA. Prekliniska data från läkemedelskandidaten CS585 som visar att den är inriktad på IP-receptorn för att förhindra trombos utan ökad risk för blödning presenterades vid den främsta medicinska kongressen för hematologi EHA i juni 2022.

 

I mars 2021 ingick Cereno ett optionsavtal för prostacyklinreceptoragonist-programmet med University of Michigan, vilket ger Cereno exklusiva rättigheter till att utvärdera programmets marknadspotential. Om utvärderingen genom det prekliniska utvecklingsprogrammet är framgångsrikt kommer Cereno kunna utöva sin rätt att exklusivt in-licensiera substansen inklusive de immateriella rättigheterna för vidare klinisk utveckling och kommersialisering.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Brodén, CFO
Telefon: +46 768 66 77 87
E-post: [email protected]
http://www.cerenoscientific.com/

 

 

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den främsta läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tilllåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidat CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyklinreceptoragonist. I prekliniska studier har den visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidat CS014 är en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter. I prekliniska studier har den visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

 

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Cereno Scientific AB
Cereno Scientific are active within biotechnology. The company is focused on developing pharmaceuticals for the treatment of various cardiovascular diseases. The products are used to treat potential blood clots that may lead to stroke, myocardial infarction, pulmonary embolism, as well as venous thrombosis....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More