Follow

Delårsrapport för perioden april-juni 2023

24 August 2023 - 08:00

Provisionsintäkter 32,6 (12,0) MSEK. Provisionsnetto 13,4 (6,1) MSEK. Rörelseresultat 0,8 (-0,5) MSEK. Rörelsemarginal 5,8 (-8,5) %. Förvaltad fondvolym 13 777 (4 765) MSEK. (Siffor i parentes avser perioden april-juni 2022)

Händelser under kvartalet
-        Förvaltade fondvolymer har ökat med 189 % jämfört med det andra kvartalet föregående år.

-        Provisionsintäkterna steg med 171 % jämfört med det andra kvartalet föregående år.

-        Case har ingått avtal med ICA Banken om att starta ny räntefond tillsammans

Händelser efter kvartalet

-        Finansinspektionen har godkänt Case ansökan om att ombilda Case Safe Play, Case Fair Play och Case All Star från att vara alternativa investeringsfonder (AIF) till värdepappersfonder (UCITS).

-        Styrelsen har beslutat att genomföra en företrädesemission. Företrädesemissionen, som är säkerställd, beräknas tillföra Case Group cirka 24,3 miljoner kr före emissionskostnader. Likviden från emissionen ska huvudsakligen användas för att finansiera fortsatt tillväxt.

För frågor, vänligen kontakta:
Oscar Andrassy, Chief Financial Officer
Telefon: 08-662 06 90
E-mail: [email protected]

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Hemsida: https://www.skmg.se/

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.casefonder.se/casegroup
 

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Case Group AB
Case Group is an independent asset manager with a focus on fund management....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More