Follow

Calmarks dotterbolag i Kina placeras i Guangzhou, Greater Bay Area

25 September 2020 - 14:20

I sonderingen för lokalisering av Calmarks dotterbolag på fastlandskina har nu området Greater Bay Area beslutats som det lämpligaste. Staden Guangzhou, med sitt läge och kluster av medtech-bolag, har valts ut för nästa steg.

Konsultfirman Nordic Match har, på uppdrag av Calmark, granskat tio olika områden i Kina utifrån aspekterna; tillgång till talanger, FTZ (foreign trade zones), industrikluster och goda logistikmöjligheter. Staden Guangzhou, med sina 15,3 miljoner invånare, är en hub för både medtech- och läkemedelsbolag och därmed den ort som matchar kriterierna bäst. Calmark tittar på lokaler i Guangdong Medical Valley (GDMV) där det finns många liknande medtech-bolag. 

”Vi tror att en närvaro i Greater Bay Area är strategisk betydelse”, säger Anna Söderlund, VD för Calmark. ”Vi får tillgång till ett ekosystem med viktiga intressenter; lokala nätverk och partners i regionen, investerare, innovationsplattformar, myndigheter och lärosäten. Det ger oss de bästa förutsättningarna på denna otroliga marknad!”

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av en läsare och engångsprodukter. Marknadslansering av de första testerna sker under 2020. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
Calmark Sweden AB
Calmark is active in medical technology. The company is specialised in the development of diagnostic equipment for infants. The technology is based on a proprietary platform and is used for analysis during the first weeks after birth. The instrument is used as a biomarker to study blood count. The company was founded in 2007 and is based in Karlstad....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date