Follow

Calmarks covid-19 instrument har genomgått registrering i Indien

29 July 2021 - 17:39

Calmark Sweden ABs instrument, som används för mätning av LDH-nivåer hos covid-19 patienter, har erhållit registrering av indiska myndigheter. Tillhörande tester är fortfarande under registreringsprocess. Registrering av medicinsktekniska produkter är obligatoriskt innan försäljning kan starta.

Calmark samarbetar med bolaget r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd angående lansering, registrering och försäljning på den indiska marknaden. Bolaget har mycket goda kontakter med indiska myndigheter och har på kort tid inlett registringsprocessen. Calmarks instrument ”POC-Analyzer Covid” har nu registrerats, de tillhörande snabbtesterna för LDH är fortfarande i processen.

”Jag är väldigt imponerad av arbetet r2 Hemostasis Diagnostics gör för oss i Indien”, kommenterar VD Anna Söderlund. ”De har på kort tid satt sig in i produkten och sköter kontakterna med myndigheterna och registreringsprocessen på ett mycket effektivt och professionellt sätt.”

Calmark POC - Covid är en plattform som består av ett instrument och en testkassett avsedd för mätning av biomarkören lactat dehydrogenas (LDH) i blodet hos covid-19 patienter. Förhöjda nivåer av LDH innebär en högre risk för att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Plattformen kan användas på t.ex. akutmottagningar och vårdavdelningar på sjukhus för bedömning av rätt vårdnivå.

 

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: [email protected] 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Calmark Sweden AB
Calmark is active in medical technology. The company is specialised in the development of diagnostic equipment for infants. The technology is based on a proprietary platform and is used for analysis during the first weeks after birth. The instrument is used as a biomarker to study blood count. The company was founded in 2007 and is based in Karlstad....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More