Follow

Bolaget stärker det egna kapitalet med 3,7 miljoner kronor

23 February 2021 - 16:08

Konvertibelägare motsvarande ca 91% av antalet utestående konvertibler har accepterat bolagets erbjudan att lösa in sina konvertibler i bolaget till aktier i förtid.

Bolaget har ett utestående konvertibellån på ca.4,0 miljoner kronor som förfaller i oktober 2021.

Lånet löper med 7% ränta och ger innehavaren rätt att få tillbaka sitt lån på förfallodagen alternativt konvertera sitt lån till aktier till en konverteringskurs på 0,27 kronor senast på förfallodagen. Hela lånet motsvarar ca 14, 7 miljoner aktier (ca 7,0% av totalt antal aktier vid full konvertering).

Innehavare av konvertibler representerande ca 13.4 miljoner aktier (91%) motsvarande 3,7 miljoner kronor har tackat ja till bolagets erbjudan att konvertera sina lån till aktier i förtid. Detta innebär att lånet omvandlas till eget kapital för bolaget. Efter denna konvertering återstår endast ca 0,3 miljoner kronor på konvertibellånet som förfaller i oktober 2021.

- Det är riktigt roligt att så många vill konvertera sina konvertibler till aktier i förtid, speciellt när de flesta redan är aktieägare i bolaget. För bolaget betyder det här en förstärkt balansräkning och en större finansiell flexibilitet för framtiden, säger Robert Tejme, styrelseordförande i C Security Systems AB.

Teckning och tilldelning

Genom konverteringen nyemitteras 13 420 000 aktier.

Aktier och aktiekapital

Efter emissionen uppgår aktiekapitalet till 2 938 369,173 kronor fördelat på

209 883 512 aktier. Emissionen ska registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske under mars 2021.

C Security Systems AB (publ.)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta styrelseordförande Robert Tejme på telefon
0705 980 175 eller e-post:
ir@c-pod.se

Kort om C Security Systems AB (publ.)

C Security Systems AB med dotterbolag utvecklar och säljer webbaserade larm- och övervakningssystem. Systemet fungerar globalt. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärkena C-pod och Spåra.

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
C Security Systems AB
C Security Systems develops, manufactures, and sells alarm and monitoring systems. The main competence is found in mobile data communication as well as GPS and positioning technology. The products are sold under various trademarks through the company's distributors, and customers are mainly found among boat owners and other private individuals. The company is operating globally with the largest pr...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More