Follow

ByggPartner får preliminär tilldelning av hyresrätter i Gävle

20 November 2020 - 16:06

ByggPartner har fått preliminär tilldelning av ett nytt bostadsprojekt i Södra Hemlingby i Gävle. Projektet omfattar nyproduktion av 132 hyresrättslägenheter.

Strax utanför Gävles stadskärna växer Södra Hemlingby fram. Här byggs flera hundra bostäder samt kommunal service med visionen att skapa en tät småstadskänsla. ByggPartner har nu fått preliminär tilldelning av ett bostadsprojekt för Gavlegårdarna, som är Gävle kommuns allmännyttiga fastighetsbolag. Projektet omfattar nyproduktion av 132 hyresrättslägenheter fördelat på 6 st huskroppar. Byggnaderna är planerade att uppföras med stomme i KL-trä (korslimmat trä).

Den erhållna tilldelningen är preliminär, vilket innebär att den kan överklagas t.o.m. 2020-11-30.

 

Bild: White arkitekter


Denna information är sådan som ByggPartner är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-20 16:06 CET.

För mer information:
Johan Karlsson, entreprenadchef
Tel: 070-416 97 51
E-post: johan.karlsson@byggpartner.com

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Dalarna, Gästrikland, Mälardalen och Stockholm. I Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen och i övriga geografier siktar vi på fortsatt expansion. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och fallskydd och finns representerade i Avesta, Borlänge, Falun, Gävle, Hedemora, Stockholm, Uppsala och Västerås. ByggPartner har cirka 460 medarbetare och omsatte drygt 1,9 miljarder kronor 2019. ByggPartner är noterade på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 003 99.
Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
ByggPartner i Dalarna Holding AB
ByggPartner i Dalarna Holding AB is an engineering and construction company based in Sweden. It is specialized in construction, construction services, scaffolding, and property development....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date