Follow

Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner av serie 2017/2018:1

16 May 2018 - 08:28

Briox AB (publ) meddelar att prissättningsperioden för bolagets teckningsoptioner av serie 2017/2018:1 (även benämnd TO1 med ISIN-kod SE0009696735) har avslutats. Varje teckningsoption berättigar enligt optionsvillkoren till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor.

Prissättningsperioden inföll under 19 handelsdagar mellan den 16 april och den 14 maj 2018. Priset på en teckningsoption av serie 2017/2018:1 har fastställts till 3,82 kronor per aktie.

Villkor

En (1) innehavd teckningsoption av serie 2017/2018:1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 3,82 kronor per aktie.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med 16 maj 2018 till och med 15 juni 2018.

Innehavare av teckningsoptioner måste aktivt agera för att teckna nya aktier.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare.

Teckningsoptionsinnehavare vars innehav är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen anmälningssedel. Utnyttjande av teckningsoptioner samt betalning sker i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att sista dag för anmälan via bank och/eller förvaltare kan vara ett datum tidigare än sista teckningsdag för emissionen. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information i god tid före teckningsperiodens slut.

Information till direktregistrerade aktieägare.

Direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare kan ladda ner anmälningssedel från Briox (www.briox.se) och Aqurat Fondkommission AB:s (www.aqurat.se) respektive hemsidor.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 157 200
Email: [email protected]

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer affärssystem till små och medelstora företag och till redovisnings- och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Briox AB
Briox sells and develops proprietary business systems for accounting, invoicing, and time reporting. The customers are mainly SMEs as well as accounting and auditing companies in Scandinavia and Europe. The products have the possibility to be sold on a global level through its cloud-based system....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More