Follow

Kommuniké från extra bolagsstämma

16 October 2020 - 14:30

Extra bolagsstämman 2020-10-16 i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062, beslutade i enlighet med styrelsens förslag att:

1. ändra bolagsordningen i avseende på gränser för aktiekapital och antalet aktier till lägst 17 500 000 kr och högst 70 000 000 kr samt lägst 700 000 000 aktier och högst 2 800 000 000 aktier.

2. bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 300 000 000 aktier. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission mot betalning med apportegendom.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

 Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en kvarts miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5500 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB.  Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 16/10-2020 kl.14.30.

 

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Bredband2 i Skandinavien AB
Bredband2 i Skandinavien AB provides telecommunications and data communications services. Its offers broadband via fiber, SIP/ISDN, mobile telephony, IP phones, cloud gear, virtual meetings, anti fraud, antivirus, DDoS protection and back up and restore services....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date